shwq.net
当前位置:首页 >> 已知m²+2mn=13,3mn+2n²=21,求2m&sup... >>

已知m²+2mn=13,3mn+2n²=21,求2m&sup...

m²n(m-n)²-2mn(n-m)³ =m²n(m-n)²+2mn(m-n)³ =mn(m-n)²[m+2(m-n)] =mn(m-n)²(3m-n)

由题意可知△ANM△ACM△MNB为直角三角形,由勾股定理则有: AN²+MN² =AM^2=AC²+CM²① BM²=MN² +BN²② 又因为AM为△ABC的中线,所以CM=BM③ 将等式③代入等式① 得AN²+MN² =AC²+BM² (BM²=MN&...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com