shwq.net
当前位置:首页 >> 输入4个整数,要求从小到大的顺序输出. >>

输入4个整数,要求从小到大的顺序输出.

#include"stdio.h" void main() { int a, b, c, d, t; printf("输入四个整数"); scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d); if(a < b) { t = a; a = b; b = t; } if(a < c ) { t = a; a = c; c = t; } if (a < d) { t = a; a = d; d = t; } if( b < c) ...

你这个中间的if选择语句有问题,是把a的值赋给t,即t=a; 其实你这样太麻烦了,给你一个简单的思路。这四个数可以看做是四个个头不同的人,你只要从左到右两两比较,个头小的人左移,个头高的人右移,最后从左到右输出就好。 四个整数在a[0]到a[...

四个整数在a[0]到a[3]中: for(i=0;i

最愚蠢的方法: # include main() { float a,b,c,d,t; scanf("%f,%f,%f,%f",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {t=a;a=b;b=t); if(a>c) {t=a;a=c;c=b}; if(a>d) {t=a;a=d;d=t); if(b>c) {t=b;b=c;c=t}; if(b>d) {t=b;b=d;d=t}; if(c>d) {t=c;c=d;d=t}; prin...

int main() { int i,j,temp; int a[4]; for(i=0;i

t=a; a=c; c=t; 这是将a的值和c的值进行交换的意思。 设置一个中间变量t,保存a的值。 然后将c的值赋给a,此时a的值被覆盖,然后a原来的值保存在t里,所以c=t。

用冒跑法写: main() { int a[4]; int i,j,t; printf("input 4 numbers:\n"); /*提示输入数据*/ for(i=1;i

#include void main() { int a,b,c,d,t; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(a>d){t=a;a=d;d=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t;} if(b>d){t=b;b=d;d=t;} if(c>d){t=c;c=d;d=t;} printf("%d %d %d %d\n",a,b...

# include main() { int i,j,t,a[3];/* 定义一个数组用来存这4个数 */ for(i=0;i

#include #include #define ARRAY_LEN 4int main(){ int Array[ARRAY_LEN] = {2,3,232,94} ; int i , j; int temp ; for(i = 0; i < ARRAY_LEN; i++) { for(j = 0; j < ARRAY_LEN - 1; j++) { if(Array[i] > Array[j]) { temp = Array[i] ; Arra...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com