shwq.net
当前位置:首页 >> 输入4个整数,按从小到大输出这四个数 用C语言 >>

输入4个整数,按从小到大输出这四个数 用C语言

int main() { int i,j,temp; int a[4]; for(i=0;i

#includeint main(){int a[4]; //数组存储数据int i,j;for( i=0;i

任意输入4个整数,从大到小排列输出。c语言程序写法: main() {int a,b,c,d,m; scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d); if(b>a) {m=a;a=b;b=m;} if(d>c) {m=c;c=d;d=m;} if(c>a) {m=a;a=c;c=m;} if(c>b); {m=b;b=c;c=m;}printf("\n%d %d %d %d\n",a,b...

#include void main() { int a,b,c,d,x; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {x=a;a=b;b=x;} if(a>c) {x=a;a=c;c=x;} if(a>d) {x=a;a=d;d=x;} if(b>c) {x=b;b=c;c=x;} if(b>d) {x=b;b=d;d=x;} if(c>d) {x=c;c=d;d=x;} printf("从小到大顺序...

#include int main(){ int i, j, a[4], t; for(i = 0; i < 4; i ++) { scanf("%d",&a[i]); } for(i = 0; i < 3; i ++) { for(j = i+1; j < 4; j ++) if(a[i]>a[j]) { t=a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = t; } } for(i = 0; i < 4; i ++) { printf("%d ...

帮你写了一个,你看看: #include int main() { int i = 0; int num = 0; int sum = 0; for (i=0; i

注意本程序中scanf的输入格式,输入整数时,记得按格式,别忘记“,”,呵呵 #include void main() { int a, b, c, d, tem; printf("input four numbers:\n"); scanf("%d,%d,%d,%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {tem=a;a=b;b=tem;} if(a>c) {tem=a;a=c;...

思路:条件运算符求最大数可以表示成:a>b?a:b,求的就是a和b中的最大数。本题可以先求出前两个数的最大值赋值给第一个数,接着依次和第三个、第四数比较,求出最大数并输出。 参考代码: #include int main(){int a,b,c,d;scanf("%d%d%d%d",&a,...

将四个数存到数组中,然后排序即可。 排序后,再利用循环输出。 代码: #include int main(){ int a[4],i,j; for(i = 0; i < 4; i ++) scanf("%d",&a[i]); for(i = 0; i < 3; i ++) for(j = i+1; j < 4; j ++) { int t; if(a[i]>a[j]) { t = a[i...

4个整数的排序,有使用单个变量和使用数组二种方法实现。 使用单个变量的方法: #include int main() {int a,b,c,d,t; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(a>d){t=a;a=d;d=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com