shwq.net
当前位置:首页 >> 输入4个整数,按从小到大输出这四个数 用C语言 >>

输入4个整数,按从小到大输出这四个数 用C语言

int main() { int i,j,temp; int a[4]; for(i=0;i

#include void main() { int a,b,c,d,t; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(a>d){t=a;a=d;d=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t;} if(b>d){t=b;b=d;d=t;} if(c>d){t=c;c=d;d=t;} printf("%d %d %d %d\n",a,b...

帮你写了一个,你看看: #include int main() { int i = 0; int num = 0; int sum = 0; for (i=0; i

最愚蠢的方法: # include main() { float a,b,c,d,t; scanf("%f,%f,%f,%f",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {t=a;a=b;b=t); if(a>c) {t=a;a=c;c=b}; if(a>d) {t=a;a=d;d=t); if(b>c) {t=b;b=c;c=t}; if(b>d) {t=b;b=d;d=t}; if(c>d) {t=c;c=d;d=t}; prin...

思路:条件运算符求最大数可以表示成:a>b?a:b,求的就是a和b中的最大数。本题可以先求出前两个数的最大值赋值给第一个数,接着依次和第三个、第四数比较,求出最大数并输出。 参考代码: #include int main(){int a,b,c,d;scanf("%d%d%d%d",&a,...

#include void main() { int a,b,c,d,x; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); if(a>b) {x=a;a=b;b=x;} if(a>c) {x=a;a=c;c=x;} if(a>d) {x=a;a=d;d=x;} if(b>c) {x=b;b=c;c=x;} if(b>d) {x=b;b=d;d=x;} if(c>d) {x=c;c=d;d=x;} printf("从小到大顺序...

#includeint main(){int a[4]; //数组存储数据int i,j;for( i=0;i

#include"stdio.h"void main(){ int a, b, c, d, t; printf("输入四个数:\n"); scanf("%d %d %d %d", &a, &b, &c, &d); if (a > b) { t = a; a = b; b = t; } if (b > c) { t = b; b = c; c = t; } if (c > d) { t = c; c = d; d = t; } if (a >...

逻辑有漏洞。a>b、a>c、a>d成立时都有交换这没错,但某一项不满足呢?比如a>c不满足,那就是c

#include "stdio.h" void sort(int b[], int length) { int i, j, temp; for (i = 0; i < length - 1; i++) for (j = 0; j < length - i - 1; j++) { if (b[j] > b[j + 1]) { temp = b[j + 1]; b[j + 1] = b[j]; b[j] = temp; } } } int main(vo...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.shwq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com